خرید اشتراک ادوبی کانکت - تعرفه سرویس adobe connect

برای خرید سرویس ادوب کانکت ابتدا تعرفه Adobe Connect را  در بسته های متفاوت به شما معرفی می کنیم که خریدی اقتصادی بر اساس نیازهای خود داشته باشید.  در این بخش با قیمت سرویس ها و تعرفه اجاره ادوبی کانکت آشنا می شوید. قبل از اینکه تعرفه ها را در پایین ببینید چند نکته را متذکر می شویم: 1- ادوب کانکت یک برنامه غیر رایگان می باشد که توسط شرکت Adobe در آمریکا به صورت ماهانه و سالانه به فروش می رسد و ما در ایران آن را با قیمت هایی بسیار ارزان تر از شرکت اصلی آن به مشتریان عزیز ارائه می دهیم.2- ما پادوب کانکت را در بسته های متفاوت با قیمت های مختلف بسته بندی کرده ایم که هر کس با هر بودجه ای بتواند نیاز خود را برآورده کند. این بسته ها به تعداد نفراتی که قرار است از آن استفاده کنند تفکیک شده است. پس ابتدا تخمین بزنید که چند نفر به طور همزمان قرار است وارد جلسات آنلاین شما شوند و سپس خریدتان را انجام دهید. 3- بسته های زیر 20 نفر قابلیت ضبط ندارند. لازم به ذکر است این شرکت تنها ارائه دهنده بسته های زیر 20 نفر می باشد. 4- اگر چند ماهه خرید کنید به ازای مدت زمان انتخابی تخفیف می گیرید. 5- در مناسبت ها برای شما پیامک های تخفیف ارسال می شود و می توانید از کد تخفیف در خرید خود استفاده کنید. 6- این قیمت ها کارشناسی شده هستند و با توجه به منابع مصرفی محاسبه شده اند. اگر تعرفه ای کمتر از این بسته ها در جایی مشاهده کردید شک نکنید که از منابع مورد نظر کاسته اند و عواقب آن دامن گیر جلسات آنلاین شما می شود.

ادوب کانکت 5 نفر همزمان

تعداد کاربر : 5
 • عدم قابلیت ضبط
 • حافظه جهت فایل ها
هزینه ماهانه: 95,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 10 نفر همزمان

تعداد کاربر : 10
 • عدم قابلیت ضبط
 • حافظه جهت فایل ها
هزینه ماهانه: 160,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 20 نفر همزمان

تعداد کاربر : 20
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 300,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 30 نفر همزمان

تعداد کاربر : 30
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 360,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 40 نفر همزمان

تعداد کاربر : 40
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 450,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 50 نفر همزمان

تعداد کاربر : 50
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 560,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 60 نفر همزمان

تعداد کاربر : 60
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 820,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 80 نفر همزمان

تعداد کاربر : 80
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 930,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 100 نفر همزمان

تعداد کاربر : 100
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 990,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 120 نفر همزمان

تعداد کاربر : 120
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 1,100,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 150 نفر همزمان

تعداد کاربر : 150
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 1,400,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 200 نفر همزمان

تعداد کاربر : 200
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 1,700,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 250 نفر همزمان

تعداد کاربر : 250
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 1,950,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 300 نفر همزمان

تعداد کاربر : 300
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 2,150,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 350 نفر همزمان

تعداد کاربر : 350
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 2,500,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 400 نفر همزمان

تعداد کاربر : 400
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 2,850,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 500 نفر همزمان

تعداد کاربر : 500
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 3,550,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 600 نفر همزمان

تعداد کاربر : 600
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 4,150,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 750 نفر همزمان

تعداد کاربر : 750
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 5,350,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 1000 نفر همزمان

تعداد کاربر : 1000
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 7,500,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 1500 نفر همزمان

تعداد کاربر : 1500
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 9,900,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 2000 نفر همزمان

تعداد کاربر : 2000
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 13,500,000 تومان
انتخاب
ادوب کانکت 3000 نفر همزمان

تعداد کاربر : 3000
 • قابلیت ضبط کلاس
 • حافظه
هزینه ماهانه: 20,800,000 تومان
انتخاب
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top